معاون امور دارایی و اقتصاد روسیه اعلام کرد که روسیه قصد ندارد رمزارزها را ممنوع کند

معاون امور دارایی و اقتصاد روسیه اعلام کرد که روسیه قصد ندارد رمزارزها را ممنوع کند

الکسی موسیف، معاون وزیر دارایی روسیه روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که دولت روسیه هیچ برنامه ای برای ممنوعیت رمزارزها را مانند چین ندارد.
به گفته مویسف، شهروندان روسیه اجازه خرید دارایی های دیجیتالی و استفاده از کیف پول های دیجیتالی را در مبالدلات بین المللی دارند.
این درحالی است که مویسف تاکید کرد ممنوعیت پرداخت های داخلی جایگزین روبل همچنان ممنوع هست.

Share this Post: