صرافی غیر متمرکز SundeaSwap تاریخ راه اندازی Testnet خود را اعلام کرد

صرافی غیر متمرکز SundeaSwap تاریخ راه اندازی Testnet خود را اعلام کرد

 صرافی غیرمتمرکز SundeaSwap که بر روی شبکه کاردانو کدنویسی شده است. این شبکه برای کشف باگ های احتمالی قبل از راه اندازی اصلی در تاریخ 5 دسامبر Testnet خود را راه اندازی میکند.

Share this Post: