حدود 2 میلیارد دلار معامله فیوچرز در 12 ساعت گذشته لیکویید شدند!

حدود 2 میلیارد دلار معامله فیوچرز در 12 ساعت گذشته لیکویید شدند!

بیتکوین امروز صبح طی یک ریزش شدید از محدود 57هزار دلار یک سقوط آزاد را تا 42هزار دلار تجربه کرد و حجم زیادی از معاملات باز فیوچرز را نابود کرد.
طبق گزارشات رسیده به واحد خبری یوبیتکس یکی از دلایل ریزش نامه ممنوعیت رمزارزها در ایالات متحده میباشد کنه توسط وزیر خزانه داری این کشور برای مجلس سنا ارسال شده است.

Share this Post: