بانک مرکزی برای راه‌اندازی پروژه رمز ارز ملی منتظر نظر شورای پول و اعتبار است

بانک مرکزی برای راه‌اندازی پروژه رمز ارز ملی منتظر نظر شورای پول و اعتبار است

مهران محرمیان، معاون فناوری‌های بانک مرکزی، طی گزارش جدیدی بیان کرد اقدامات فنی برای راه‌اندازی رمز ارز ملی یا همان ریال دیجیتال آماده شده است؛ اما برای اجرا شدن آن نیازمند تصویب مصوبه‌ای از جانب شورای پول و اعتبار هستیم: «در حال حاضر قوانین جدید این حوزه به هیئت عامل بانک مرکزی ارسال و این قوانین از سوی هیئت عامل مصوب شده و برای تصویب نهایی به کمیسیون‌های فرعی و اصلی شورای پول و اعتبار رفته و نظرات آنان برای اصلاح موارد جمع‌آوری شده است.»

محرمیان افزود: «اکنون در حال نهایی کردن نظرات اصلاحی برای این مصوبه هستیم و امیدواریم پس از نهایی شدن آن‌ها این مصوبه در شورای پول و اعتبار به نتیجه برسد. بدیهی است نهایی شدن الزامات فنی باید بعد از مصوبات قانونی و با تأمین نظر قانون‌گذار صورت گیرد از همین رو ما منتظر نهایی شدن این موضوع هستیم.»

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در مورد تاریخ اجرا شدن این پروژه توضیح داد: «از آن رو که نهایی و اجرایی شدن این پروژه نیازمند جمع‌آوری و همکاری دستگاه‌ها و ذی‌نفعان مختلف است، نمی‌توان زمان دقیقی برای آن تعیین کرد اما مسلم است که امکان اتفاق‌نظر در مورد رمز پول بانک مرکزی نسبت به رمز ارزهای جهان روا (مثل بیت‌کوین و اتریوم) بیشتر است.»

Share this Post: