خلاصه‌ای از صحبت‌های جرم پاول، در جلسه شهادت برای تایید دور دوم ریاست

خلاصه‌ای از صحبت‌های جرم پاول، در جلسه شهادت برای تایید دور دوم ریاست

فدرال رزرو در کمیته سنای ایالات متحده
اقتصاد به رغم همه‌گیری، به سرعت قوی‌تر شده است. این مساله منجر به عدم تعادل در عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش تورم شده است.
ما از ابزارهای خود برای حمایت از اقتصاد و بازار کار قوی و جلوگیری از ریشه دواندن تورم استفاده خواهیم کرد.
ما از ابزارهای خود برای حمایت از اقتصاد و بازار کار قوی و جلوگیری از ریشه دواندن تورم استفاده خواهیم کرد. اقتصاد پسا کرونا به احتمال زیاد متفاوت خواهد بود.
برای رسیدن به بازار کار قوی و ثبات قیمت‌ها به توسعه طولانی مدت نیاز داریم.
اگر مجبور باشیم، نرخ بهره را افزایش خواهیم داد.
احتمالا در دوره‌ای با نرخ بهره بسیار پایین باقی می‌مانیم.
نرخ بیکاری به خوبی کاهش یافته است
در حال حاضر ما باید توجه بیشتری به تورم داشته باشیم.
محدودیت‌های سمت عرضه بسیار پایدار بوده است و پیشرفت زیادی در این زمینه مشاهده نمی شود.
ممکن است در اواخر سال جاری اجازه دهیم که ترازنامه کوچک شود.
مطمئنم که می توانیم به ثبات قیمت دست پیدا کنیم.
اومیکرون به سرعت در حال سرایت در کشور است.
اومیکرون می‌تواند منجر به کاهش استخدام و توقف در رشد شود اما این مساله باید کوتاه مدت باشد.
مشارکت نیروی کار کندتر از آنچه انتظار داشتیم بهبود یافت.
کارگران در حال حاضر اهرم‌ (بدهی) بالایی دارند و ممکن است همچنان افزایش یابد.
ما هنوز تصمیمی برای کاهش ترازنامه نگرفته‌ایم. در جلسه ماه ژانویه در این باره صحبت خواهیم کرد.

Share this Post: