بررسی و تحلیل اطلاعات آماری
مای نیبر آلیس Logo
Alice
(ALICE)
$2.6563
%2.99
پیشنهادات فروش
قیمت (تومان) حجم مجموع
86371 2242.5 193686967.5
86377 1007.5 87024827.5
86408 1527.5 131988220
86579 2112.5 182898137.5
86595 3380 292691100
86974 3932.5 342025255
87079 4062.5 353758437.5
87295 5167.5 451096912.5
87682 6077.5 532887355
87692 6045 530098140
نرخ آخرین معامله انجام شده 81864
پیشنهادات خرید
قیمت (تومان) حجم مجموع
81864 1140 93324960
81820 1440 117820800
81692 2340 191159280
81528 3060 249475680
81446 3570 290762220
81209 3750 304533750
81094 4290 347893260
80939 4890 395791710
80800 5250 424200000
80652 5670 457296840
متاسفانه تا این لحظه توضیحاتی در مورد این ارز ثبت نشده است
اطلاعات آماری
آخرین قیمت (تومان) 81,864
آخرین قیمت (دلار) $3
تغییرات 24 ساعته%3.35
حجم بازار (دلار)$82,824,548
رتبه در بازار#190
تسلط به بازار%0.01
بالاترین قیمت تاریخی (دلار)$38.465544

اندیکاتورها

هفتگی
ساعتی
روزانه