بررسی و تحلیل اطلاعات آماری
آلفا Logo
Alpha Finance
(ALPHA)
$0.112
%-7.96
پیشنهادات فروش
قیمت (تومان) حجم مجموع
3660 769.5 2816370
3661 1225.5 4486555.5
3666 2080.5 7627113
3671 3049.5 11194714.5
3678 3363 12369114
3689 3876 14298564
3696 4047 14957712
3701 4474.5 16560124.5
3708 4902 18176616
3716 5130 19063080
نرخ آخرین معامله انجام شده 3492
پیشنهادات خرید
قیمت (تومان) حجم مجموع
3492 988 3450096
3483 1976 6882408
3478 1014 3526692
3473 2860 9932780
3453 3952 13646256
3451 3432 11843832
3448 4524 15598752
3438 4680 16089840
3434 4134 14196156
3421 4706 16099226
متاسفانه تا این لحظه توضیحاتی در مورد این ارز ثبت نشده است
اطلاعات آماری
آخرین قیمت (تومان) 3,492
آخرین قیمت (دلار) $0
تغییرات 24 ساعته%-8.11
حجم بازار (دلار)$50,926,855
رتبه در بازار#240
تسلط به بازار%0.01
بالاترین قیمت تاریخی (دلار)$2.920496

اندیکاتورها

هفتگی
ساعتی
روزانه