بررسی و تحلیل اطلاعات آماری
اوالانچ Logo
Avalanche
(AVAX)
$17.446
%-8.63
پیشنهادات فروش
قیمت (تومان) حجم مجموع
579121 12.74 7378001.54
579324 48.02 27819138.48
580430 77.42 44936890.6
581009 98.98 57508270.82
581877 109.76 63866819.52
583151 128.38 74864925.38
584772 146.02 85388407.44
586219 161.7 94791612.3
587319 173.46 101876353.74
588651 178.36 104991792.36
نرخ آخرین معامله انجام شده 539734
پیشنهادات خرید
قیمت (تومان) حجم مجموع
539703 20.7 11171852.1
539516 40.5 21850398
538572 60.3 32475891.6
538032 90 48422880
536304 100.8 54059443.2
536035 115.2 61751232
534961 0.6739238 360522.95
534091 131.4 70179557.4
532958 150.3 80103587.4
532688 157.5 83898360
متاسفانه تا این لحظه توضیحاتی در مورد این ارز ثبت نشده است
اطلاعات آماری
آخرین قیمت (تومان) 539,734
آخرین قیمت (دلار) $17
تغییرات 24 ساعته%-8.33
حجم بازار (دلار)$5,077,082,009
رتبه در بازار#17
تسلط به بازار%0.57
بالاترین قیمت تاریخی (دلار)$146.109798

اندیکاتورها

هفتگی
ساعتی
روزانه