بررسی و تحلیل اطلاعات آماری
بیبی دوج Logo
Baby Doge Coin
(BABYDOGE)
$1.42E-9
%-6.48
پیشنهادات فروش
قیمت (تومان) حجم مجموع
4.906E-5 189000000000 9272340
4.908E-5 607500000000 29816100
4.914E-5 999000000000 49090860
4.921E-5 1215000000000 59790150
4.932E-5 1485000000000 73240200
4.944E-5 1863000000000 92106720
4.954E-5 1998000000000 98980920
4.965E-5 2281500000000 113276475
4.976E-5 2308500000000 114870960
4.983E-5 2430000000000 121086900
نرخ آخرین معامله انجام شده 4.701E-5
پیشنهادات خرید
قیمت (تومان) حجم مجموع
4.701E-5 61323785584 2882831.1603
4.7E-5 26382978723.404 1240000
4.62E-5 21645021645.022 1000000
4.606E-5 26921406860.617 1240000
4.605E-5 52585754614.549 2421574
4.501E-5 50715441013 2282702
4.5E-5 14111111111.111 635000
4.389E-5 414000000000 18170460
4.388E-5 552000000000 24221760
4.383E-5 759000000000 33266970
متاسفانه تا این لحظه توضیحاتی در مورد این ارز ثبت نشده است
اطلاعات آماری
آخرین قیمت (تومان) 0
آخرین قیمت (دلار) $0
تغییرات 24 ساعته%0.00
حجم بازار (دلار)$0
رتبه در بازار#
تسلط به بازار%0.00
بالاترین قیمت تاریخی (دلار)$0.000000

اندیکاتورها

هفتگی
ساعتی
روزانه