بررسی و تحلیل اطلاعات آماری
سلر Logo
Celer Network
(CELR)
$0.01517
%-8.61
پیشنهادات فروش
قیمت (تومان) حجم مجموع
498 7980 3974040
499 12255 6115245
500 20520 10260000
501 61275 30698775
502 37050 18599100
503 42465 21359895
504 43320 21833280
505 49875 25186875
506 53295 26967270
650 500 325000
نرخ آخرین معامله انجام شده 474
پیشنهادات خرید
قیمت (تومان) حجم مجموع
474 4500 2133000
473 28000 13244000
472 25750 12154000
471 28250 13305750
470 34000 15980000
469 72500 34002500
467 89250 41679750
350 8141.7 2849595
300 9498.7 2849610
متاسفانه تا این لحظه توضیحاتی در مورد این ارز ثبت نشده است
اطلاعات آماری
آخرین قیمت (تومان) 474
آخرین قیمت (دلار) $0
تغییرات 24 ساعته%-8.42
حجم بازار (دلار)$110,426,156
رتبه در بازار#159
تسلط به بازار%0.01
بالاترین قیمت تاریخی (دلار)$5.673566

اندیکاتورها

هفتگی
ساعتی
روزانه