بررسی و تحلیل اطلاعات آماری
کوتی Logo
Coti
(COTI)
$0.0974
%0.00
پیشنهادات فروش
قیمت (تومان) حجم مجموع
3144 910 2861040
3146 3575 11246950
3152 4875 15366000
3158 6760 21348080
3165 7345 23246925
3170 8840 28022800
3173 9360 29699280
3183 10920 34758360
3187 11505 36666435
3191 11765 37542115
نرخ آخرین معامله انجام شده 2992
پیشنهادات خرید
قیمت (تومان) حجم مجموع
2992 1265 3784880
2987 4235 12649945
2980 5610 16717800
2973 6325 18804225
2970 6215 18458550
2965 7865 23319725
2956 9240 27313440
2951 9735 28727985
2946 10395 30623670
2943 10285 30268755
متاسفانه تا این لحظه توضیحاتی در مورد این ارز ثبت نشده است
اطلاعات آماری
آخرین قیمت (تومان) 2,992
آخرین قیمت (دلار) $0
تغییرات 24 ساعته%1.15
حجم بازار (دلار)$104,245,133
رتبه در بازار#167
تسلط به بازار%0.01
بالاترین قیمت تاریخی (دلار)$0.332780
اکسپلوررها:
اسمارت کانترکت:
:Ethereum
0x95ad6....0b64c4ce

اندیکاتورها

هفتگی
ساعتی
روزانه