بررسی و تحلیل اطلاعات آماری
دوج کوین Logo
Dogecoin
(DOGE)
$0.063
%-9.10
پیشنهادات فروش
قیمت (تومان) حجم مجموع
2130 2572.1931664 5478771.4444
2132 8250 17589000
2133 12250 26129250
2135 15750 33626250
2138 24500 52381000
2145 28000 60060000
2149 32750 70379750
2151 36500 78511500
2155 42250 91048750
2162 44250 95668500
نرخ آخرین معامله انجام شده 1961
پیشنهادات خرید
قیمت (تومان) حجم مجموع
1961 696.3 1365444.3
1960 506.1096938 991974.9998
1951 803.6468477 1567914.9999
1950 244.2 476190
1941 12960 25155360
1939 19200 37228800
1933 25920 50103360
1932 23040 44513280
1930 27360 52804800
1929 28560 55092240
متاسفانه تا این لحظه توضیحاتی در مورد این ارز ثبت نشده است
اطلاعات آماری
آخرین قیمت (تومان) 1,961
آخرین قیمت (دلار) $0
تغییرات 24 ساعته%-9.12
حجم بازار (دلار)$8,687,544,695
رتبه در بازار#10
تسلط به بازار%0.97
بالاترین قیمت تاریخی (دلار)$0.737089

اندیکاتورها

هفتگی
ساعتی
روزانه