بررسی و تحلیل اطلاعات آماری
دوج ایلان مارس Logo
Dogelon Mars
(ELON)
$3.0E-7
%-11.46
پیشنهادات فروش
قیمت (تومان) حجم مجموع
0.01015 210000000 2131500
0.01016 1083600000 11009376
0.01018 856800000 8722224
0.01021 999600000 10205916
0.01024 1125600000 11526144
0.01026 1176000000 12065760
0.01027 1285200000 13199004
0.01028 1428000000 14679840
0.01031 1537200000 15848532
0.01799 1227187436.2524 22077101.9782
نرخ آخرین معامله انجام شده 0.0094
پیشنهادات خرید
قیمت (تومان) حجم مجموع
0.0094 106371662.58909 1000000
0.00924 160000000 1478400
0.00923 1064000000 9820720
0.00921 800000000 7368000
0.00919 928000000 8528320
0.00918 1088000000 9987840
0.00915 1192000000 10906800
0.00913 1296000000 11832480
0.00911 1376000000 12535360
0.00909 1480000000 13453200
متاسفانه تا این لحظه توضیحاتی در مورد این ارز ثبت نشده است
اطلاعات آماری
آخرین قیمت (تومان) 0
آخرین قیمت (دلار) $0
تغییرات 24 ساعته%-14.28
حجم بازار (دلار)$0
رتبه در بازار#
تسلط به بازار%0.00
بالاترین قیمت تاریخی (دلار)$0.000001

اندیکاتورها

هفتگی
ساعتی
روزانه