بررسی و تحلیل اطلاعات آماری
گالا Logo
Gala
(GALA)
$0.05582
%-7.59
پیشنهادات فروش
قیمت (تومان) حجم مجموع
1819 3906 7105014
1820 5922 10778040
1823 10584 19294632
1828 13230 24184440
1829 14490 26502210
1833 16758 30717414
1836 17892 32849712
1841 20286 37346526
1846 21546 39773916
1849 22932 42401268
نرخ آخرین معامله انجام شده 1716
پیشنهادات خرید
قیمت (تومان) حجم مجموع
1716 4200 7207200
1715 16680 28606200
1711 12480 21353280
1705 14040 23938200
1703 15960 27179880
1699 17040 28950960
1698 20160 34231680
1695 21360 36205200
1689 22200 37495800
متاسفانه تا این لحظه توضیحاتی در مورد این ارز ثبت نشده است
اطلاعات آماری
آخرین قیمت (تومان) 1,716
آخرین قیمت (دلار) $0
تغییرات 24 ساعته%-7.42
حجم بازار (دلار)$396,677,849
رتبه در بازار#77
تسلط به بازار%0.04
بالاترین قیمت تاریخی (دلار)$0.283005

اندیکاتورها

هفتگی
ساعتی
روزانه