بررسی و تحلیل اطلاعات آماری
کادنا Logo
Kadena
(KDA)
$1.538
%-5.62
پیشنهادات فروش
قیمت (تومان) حجم مجموع
50232 117 5877144
50277 141 7089057
50319 207 10416033
50444 276 13922544
50510 354 17880540
50635 414 20962890
50710 447 22667370
50861 480 24413280
50916 537 27341892
51047 552 28177944
نرخ آخرین معامله انجام شده 47494
پیشنهادات خرید
قیمت (تومان) حجم مجموع
47494 57.5 2730905
47470 120 5696400
47388 207.5 9833010
47355 230 10891650
47270 290 13708300
47151 335 15795585
47008 350 16452800
46985 375 17619375
46809 437.5 20478937.5
46761 472.5 22094572.5
متاسفانه تا این لحظه توضیحاتی در مورد این ارز ثبت نشده است
اطلاعات آماری
آخرین قیمت (تومان) 47,494
آخرین قیمت (دلار) $2
تغییرات 24 ساعته%-5.97
حجم بازار (دلار)$290,091,941
رتبه در بازار#95
تسلط به بازار%0.03
بالاترین قیمت تاریخی (دلار)$7.813120

اندیکاتورها

هفتگی
ساعتی
روزانه