بررسی و تحلیل اطلاعات آماری
لونا Logo
Wrapped Terra
(LUNA)
$2.43
%4.34
پیشنهادات فروش
قیمت (تومان) حجم مجموع
79278 39 3091842
79324 109.2 8662180.8
79405 136.5 10838782.5
79572 183.3 14585547.6
79754 232.05 18506915.7
79897 241.8 19319094.6
80000 552.9 44232000
80245 312 25036440
80364 341.25 27424215
80507 352.95 28414945.65
نرخ آخرین معامله انجام شده 75058
پیشنهادات خرید
قیمت (تومان) حجم مجموع
75022 21.6 1620475.2
74957 82.8 6206439.6
74899 151.2 11324728.8
74786 192.6 14403783.6
74636 198 14777928
74381 226.8 16869610.8
74328 253.8 18864446.4
74088 273.6 20270476.8
74006 315 23311890
73773 325.8 24035243.4
متاسفانه تا این لحظه توضیحاتی در مورد این ارز ثبت نشده است
اطلاعات آماری
آخرین قیمت (تومان) 75,100
آخرین قیمت (دلار) $2
تغییرات 24 ساعته%45.11
حجم بازار (دلار)$0
رتبه در بازار#
تسلط به بازار%0.00
بالاترین قیمت تاریخی (دلار)$174.873635

اندیکاتورها

هفتگی
ساعتی
روزانه