بررسی و تحلیل اطلاعات آماری
ترا Logo
Terra Luna Classic
(LUNC)
$0.00012297
%37.22
پیشنهادات فروش
قیمت (تومان) حجم مجموع
4.16 100000 416000
4.2415 2751000 11668366.5
4.2426 7467000 31679494.2
4.2443 8515000 36140214.5
4.2488 345678.2734418 1468717.8482
4.25 130000 552500
4.2575 13624000 58004180
4.2647 14672000 62571678.4
4.2723 17423000 74436282.9
4.2804 18602000 79624000.8
نرخ آخرین معامله انجام شده 3.812
پیشنهادات خرید
قیمت (تومان) حجم مجموع
3.812 175965.3725 670780
3.81 503001.5748031 1916436
3.8 755166.3155907 2869632
3.8 263157.8947368 1000000
3.7887 3375000 12786862.5
3.7869 5125000 19407862.5
3.7847 8375000 31696862.5
3.7756 11500000 43419400
3.7699 13875000 52307362.5
3.7593 16375000 61558537.5
متاسفانه تا این لحظه توضیحاتی در مورد این ارز ثبت نشده است
اطلاعات آماری
آخرین قیمت (تومان) 4
آخرین قیمت (دلار) $0
تغییرات 24 ساعته%41.45
حجم بازار (دلار)$843,855,499
رتبه در بازار#51
تسلط به بازار%0.09
بالاترین قیمت تاریخی (دلار)$119.219606

اندیکاتورها

هفتگی
ساعتی
روزانه