بررسی و تحلیل اطلاعات آماری
اوکی دائو Logo
Ooki
(OOKI)
$0.0041
%-5.33
پیشنهادات فروش
قیمت (تومان) حجم مجموع
136 145080 19730880
137 347200 47566400
138 218860 30202680
209 2915.6925 609379.7325
480 1505 722400
500 894 447000
600 5017 3010200
700 7271.6627334 5090163.9134
1033 318.6942675 329211.1783
1100 1000 1100000
نرخ آخرین معامله انجام شده 126
پیشنهادات خرید
قیمت (تومان) حجم مجموع
126 202200 25477200
125 255000 31875000
124 216600 26858400
متاسفانه تا این لحظه توضیحاتی در مورد این ارز ثبت نشده است
اطلاعات آماری
آخرین قیمت (تومان) 126
آخرین قیمت (دلار) $0
تغییرات 24 ساعته%0.00
حجم بازار (دلار)$0
رتبه در بازار#
تسلط به بازار%0.00
بالاترین قیمت تاریخی (دلار)$0.072564

اندیکاتورها

هفتگی
ساعتی
روزانه