بررسی و تحلیل اطلاعات آماری
ثورچین Logo
Rune
(RUNE)
$1.88
%-8.36
پیشنهادات فروش
قیمت (تومان) حجم مجموع
61979 36.85 2283926.15
62013 170.85 10594921.05
62071 227.8 14139773.8
62157 308.2 19156787.4
62287 371.85 23161420.95
62461 438.85 27411009.85
62511 485.75 30364718.25
62734 529.3 33205106.2
62845 579.55 36421819.75
62926 633.15 39841596.9
نرخ آخرین معامله انجام شده 58463
پیشنهادات خرید
قیمت (تومان) حجم مجموع
58463 112 6547856
58423 169.6 9908540.8
58334 246.4 14373497.6
58223 310.4 18072419.2
58117 377.6 21944979.2
57989 409.6 23752294.4
57924 457.6 26506022.4
57726 508.8 29370988.8
57638 553.6 31908396.8
57503 585.6 33673756.8
متاسفانه تا این لحظه توضیحاتی در مورد این ارز ثبت نشده است
اطلاعات آماری
آخرین قیمت (تومان) 58,463
آخرین قیمت (دلار) $2
تغییرات 24 ساعته%0.00
حجم بازار (دلار)$0
رتبه در بازار#
تسلط به بازار%0.00
بالاترین قیمت تاریخی (دلار)$0.000000

اندیکاتورها

هفتگی
ساعتی
روزانه