بررسی و تحلیل اطلاعات آماری
اس ان ایکس Logo
Synthetix
(SNX)
$2.569
%7.88
پیشنهادات فروش
قیمت (تومان) حجم مجموع
83935 142.5 11960737.5
83998 360 30239280
84104 577.5 48570060
84297 787.5 66383887.5
84364 877.5 74029410
84523 1020 86213460
84817 1095 92874615
85002 1185 100727370
85169 1342.5 114339382.5
85270 1372.5 117033075
نرخ آخرین معامله انجام شده 79455
پیشنهادات خرید
قیمت (تومان) حجم مجموع
79455 175 13904625
79396 371 29455916
79347 140 11108580
79285 588 46619580
79258 588 46603704
79221 686 54345606
79046 784 61972064
78996 749 59168004
78900 784 61857600
78742 840 66143280
متاسفانه تا این لحظه توضیحاتی در مورد این ارز ثبت نشده است
اطلاعات آماری
آخرین قیمت (تومان) 79,455
آخرین قیمت (دلار) $3
تغییرات 24 ساعته%7.30
حجم بازار (دلار)$0
رتبه در بازار#
تسلط به بازار%0.00
بالاترین قیمت تاریخی (دلار)$28.683017

اندیکاتورها

هفتگی
ساعتی
روزانه