بررسی و تحلیل اطلاعات آماری
یونی سواپ Logo
Uniswap
(UNI)
$4.9
%-3.71
پیشنهادات فروش
قیمت (تومان) حجم مجموع
157620 79.2 12483504
158093 121.2 19160871.6
158311 148.8 23556676.8
158329 141.6 22419386.4
158565 163.2 25877808
158688 171.6 27230860.8
159285 204 32494140
159489 220.8 35215171.2
159588 214.8 34279502.4
159792 216 34515072
نرخ آخرین معامله انجام شده 151130
پیشنهادات خرید
قیمت (تومان) حجم مجموع
151130 42.9 6483477
151079 47.3 7146036.7
151000 90.2 13620200
150698 113.3 17074083.4
150335 127.6 19182746
149897 145.2 21765044.4
149549 163.9 24511081.1
149352 170.5 25464516
148990 191.4 28516686
148778 202.4 30112667.2
متاسفانه تا این لحظه توضیحاتی در مورد این ارز ثبت نشده است
اطلاعات آماری
آخرین قیمت (تومان) 151,130
آخرین قیمت (دلار) $5
تغییرات 24 ساعته%-3.64
حجم بازار (دلار)$3,674,299,444
رتبه در بازار#20
تسلط به بازار%0.40
بالاترین قیمت تاریخی (دلار)$12.478995
اکسپلوررها:
اسمارت کانترکت:
:Ethereum
0x95ad6....0b64c4ce

اندیکاتورها

هفتگی
ساعتی
روزانه