تحلیل ارزهای بیتکوین،اتریوم،آوی،اومیسه گو،اودیوس ،لینک

تحلیل ارزهای بیتکوین،اتریوم،آوی،اومیسه گو،اودیوس ،لینک

BIT4

بیتکوین به تتر درتایم فریم ۴ ساعته همانطور که در تحلیل قبلی انتظار داشتیم شکست ترند نزولی فیک بود و تا کف ابر کومو قرمزی که در آن قرار داشت ریزش کرد واکنون مجدد از ترند نزولی عبور کرده است.با توجه به اینکه حجم معاملات بالا رفته است این بار انتظار خروج از ابر کومو و صعود تا تارگت های بالاتر را داریم.
ETH

اتریوم به تتر در تایم فریم روزانه درگیر با میدلاین باند پایینی چنگالی است که در آن قرار دارد و هم چنین در حال شکست ترند نزولی خود استRsi با توجه به شرایطی که دارد انتظار صعود تا ۴۴۸۵ و سپس ۴۹۸۴ دلار را داریم.
LINK

لینک به تتردر تایم فریم روزانه از ترند نزولی پرقدرت عبور کرده است و روی حمایت فیبو ۳۸ درصد در ۳۰.۵۸ دلار قرار دارد با توجه به شرایطی که دارد روند صعودیش تایید شده و می تواند تا فیبو ۵۰ درصد در ۳۴.۴۳ دلار و سپس ۳۸.۷۶ دلار رشد کند.

Audio

اودیوس به تتر در تایم فریم روزانه از ترند نزولی سقف الگو کنج نزولی عبور کرده است و اکنون درگیر با مقاومت ۲.۸۸۹ دلار است که دیوار خرید و فروش سنگینی نیز در این محدوده وجود دارد و از طرف دیگر پولبک به ترند شکسته شده را نیز تکمیل نکرده است. اگر از مقاومت معتبر و پر قدرت عبور کند که تارگت های بعدی آن ۴ دلار و ۶.۵ دلار خواهد بود در غیر این صورت میتواند پولبک به ترند شکسته شده را تکمیل و سپس به سمت تارگت های بالاتر حرکت کند که با توجه به حجم معاملات احتمال صعود از همین محدوده بیشتر است.

AAVE

آوی به تتر در تایم فریم روزانه داخل یک کانال صعودی قرار دارد و موفق به عبور از میدلاین کانال شده است .اگر بتواند کندل روزانه را بالای مقاومت میدلاین کانال باز کند انتظار صعود تا سقف کانال صعودی و مقاومت فیبو ۶۱ درصد در ۳۵۲ دلار را داریم.

OMG

اومیسه گو به تتر در تایم فریم روزانه از ترند نزولی خود پرقدرت عبور کرده است و کندل روزانه را بالای این مقاومت باز کرده است و در واقع روند را بالایآن تثبیت کرده است و از طرفی در محدوده ۱۴.۷۶۳ دلار نیز حمایت استاتیک سنیگنی دارد. با توجه به شرایط انتظار صعود تا ۱۸.۷۷۶ و سپس ۲۴ دلار را در میان مدت داریم.

Share this Post: