آیا به پایان سنتیمنت نزولی نزدیک شده‌ایم؟

آیا به پایان سنتیمنت نزولی نزدیک شده‌ایم؟

نسبت خرید\فروش Bitcoin Taker نسبت حجم خرید تقسیم بر حجم فروش در قراردادهای باز فیوچرز دائمی (perpetual swap) را نشان می‌دهد.
بالاتر از خط سبز (محدوده 1.02): سنتیمنت صعودی قوی و افزایش فشار خرید
پایین‌تر از خط قرمز (محدده 0.98) سنتیمنت نزولی قوی و فشار فروش شدید
خط آبی (محدوده 1) محدوده بیش از 1 نشان می‌دهد سنتیمنت صعودی در بازار غالب است. محدوده زیر 1 نشان می‌دهد سنتیمنت نزولی در بازار غالب است
نقطه چین‌های آبی: میانگین متحرک 30 روزه نسبت خرید فروش Bitcoin Taker است.
در حال حاضر در نمودار نسبت خرید فروش Bitcoin taker زیر محدوده 1 است که به معنی سنتیمنت نزولی است. اما فشار خرید در حال افزایش است و روند این نسبت صعودی شده است. اگر بتوانیم از محدوده 1 عبور کنیم، سنتیمنت صعودی در بازار خواهیم داشت و شانس بازگشت قیمت افزایش می‌یابد.

Share this Post: