ناحیه بحرانی ۰.۳۵ تا ۰.۴۵ در شاخص NUPL

ناحیه بحرانی ۰.۳۵ تا ۰.۴۵ در شاخص NUPL

بر اساس شاخص آنچین NUPL منطقه‌ای وجود دارد که روندهای نزولی و صعودی را از هم جدا می‌کند.

وقتی این شاخص به منطقه صعودی برسد، تا زمانی که در آن باقی بماند، روند صعودی است.
در نمودار بالا، در تاریخ ۱۴ ژوئن سال ۲۰۱۹، این شاخص وارد منطقه صعودی شد اما نتوانست آن را حفظ کند و در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹ آن را از دست دد. همانطور که می‌دانیم، روند صعودی در آن دوره بسیار ضعیف بود. آن منطقه زمانی تا ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۰ به مقاومت تبدیل شده بود.
در ۲۷ ژانویه ۲۰۲۰، این شاخص دوباره به منطقه صعودی بازگشت و از آن زمان در آن منطقه باقی منده است. در سپتامبر ۲۰۲۰ وژانویه ۲۰۲۱ شاهد اصلاحاتی بودیم اما NUPL به زیر محدوده ۰.۳۵ تا ۰.۴۵ کاهش نیافته است.
امروز دوباره شاهد بازگشت NUPL به این منطقه هستیم، در صورتی که بتواند این مقاومت را حفظ کند، بیت کوین دوباره می‌توند به ۵۰ هزار دلار بازگردد.

Share this Post: