بررسی هفتگی معیارهای بیت کوین - تغییر روند را خواهیم دید یا یک تله گاوی است؟

بررسی هفتگی معیارهای بیت کوین - تغییر روند را خواهیم دید یا یک تله گاوی است؟

عرضه/تقاضا: ذخیره بیت کوین برای همه صرافی ها همچنان در روند کاهشی است.

اسیلاتورها: در بازه زمانی هفتگی، خنثی به نظر می رسد

انباشت نهنگ: ماینرها بیت کوین را نگه می دارند و نهنگ ها بیت کوین را به مبادلات مشتقه انتقال می دهند تا پوزیشن های لانگ را نشان دهند.

احساسات بازار: فاندیگ ریت و اپن اینترست همانند هفته گذشته است و بدون تغییر هستند.

شاخص های آنچین : هیچ تغییر قابل توجهی در شاخص های آنچین در بازه زمانی هفتگی ایجاد نشده است

Share this Post: